ערכיה האובייקטיביים של היהדות

 

ערכיה האובייקטיביים של היהדות

חסידיה השוטים של אין ראנד רואים רק את הצדדים השליליים של הדת ורואים רק את ערכי הדת הנוצרית כערכי הדת היהודית. כנראה על יסוד הנחה שאין זה משנה מבחינה עקרונית, הם מתעלמים במכוון מכך שאין ראנד ראתה ערכים חיוביים רבים בדת והדגישה אותם בהזדמנויות שונות – ומכיוון שלא עסקה בחקר הדתות (מטעמים ברורים של התביעה בהתמחות שלא היתה לה) והידע שלה בנושא הדתות לא כלל דתות אחרות זולת הערכים של הנצרות, היא לא הבחינה בהבדל העקרוני שקיים בין היהדות לדתות אחרות.

דבר זה בולט במיוחד ביחס להגנתה של היהדות על זכויות האדם, ובכלל זה על זכויות הקנין, החירות והיחידאיות. מה שהחסידים השוטים של ראנד אינם מבינים ונוטים אף להילחם בי הוא הרעיון שהדת היהודית אחראית, באמצעות ערכיה המובעים ברבים מהתמלילים שהורישה לעולם (שהתנ"ך, הראשון מביניהם, הוא רק אחד מהם) על חלק גדול, אם לא יחידי, של רעיון החופש הפוליטי והתפשטותו בעולם ושהיא, היהדות, המקור הראשון והראשוני לו בהסטוריה האנושית – וגם מקור העוצמה שלו עד ימינו, בשל היות התנ"ך ספרם של מליונים ומקור כוח לעימותים בתחום החופש של בני עמים שונים עד היום.

14.12.99