הפילוסופיה של אין ראנד בישראל

 

הפילוסופיה של אין ראנד וישראל

 

א. הפילוסופיה של אין ראנד בישראל:

החל משנות החמישים, עם פירסום ספריה בישראל, נמצאו בארץ אנשים שהושפעו מרעיונותיה של גב' ראנד. הנודעים שבהם היו ד"ר משה קרוי, שהגביר את מודעות הציבור לשיטה המציאותית בהרצאות שנתן באוניברסיטת תל-אביב בשנות ה70 והסופר דן בן-אמוץ, אשר הושפע מקרוי ונתן בפעלו הד מסויים לקיום ההגות של אין ראנד. כתוצאה מפעילותו החינוכית של ד"ר קרוי רבתה בישראל, למשך זמן קצר, ההתעניינות בתורתה של אין ראנד. התעניינות זו שככה לאחר שעזב ד"ר קרוי את ישראל, לפני למעלה מעשור. בערך באותו זמן החלה להתגבש בישראל קבוצת תלמידים מעוניינים שלמדו את הפילוסופיה של אין ראנד וייסדו, מאוחר יותר, את ארגון "ערכים".

ב. ארגון "ערכים" והפילוסופיה של אין ראנד:

"ערכים" הוקם בישראל בשנות השמונים על ידי קבוצת תלמידי פילוסופיית המציאותיות במטרה להפיץ בחברה את ערכיה של פילוסופיה זו וערכים נוספים בתחומי האמנות והידע הכללי. "ערכים" הציע קורסים שונים של הפילוסופיה של אין ראנד וחומר נוסף מפרי עבודותיהם של תלמידי אין ראנד וממשיכיה. במסגרת זו הוצע לציבור בישראל קורס בפילוסופיה כללית ובפילוסופיית המציאותיות. חברי "ערכים" הורשו ע"י מוסד אין ראנד בארה"ב לתרגם חלק ממאמריה ולהציעם לציבור דרך פירסומיה. בנוסף, ערכו חברי "ערכים" גם מחקרים עצמאיים בהשלכות ויישומים של תורת אין ראנד בתחומי-חיים שונים.

ג. כתביה של אין ראנד בעברית

אין ראנד, שראתה את עצמה כסופרת ופילוסופית, חיברה רומנים וכתבים פילוסופיים. בשנות החמישים הודפסו בישראל הרומנים שלה "כמעיין המתגבר", "מרד הנפילים" ו"אנו החיים". הספרים זכו להצלחה רבה בציבור. רומן מוקדם קצר ומצויין שלה, "המנון", נדפס בישראל לפני שנים מספר. מאידך, ספריה הפילוסופיים אינם נפוצים בקהל הרחב בישראל, בגלל שאינם מתורגמים לעברית ובגלל גדלו הקטן ביחס של קהל קוראי פילוסופיה. משום כך, תורגם לעברית מספר גדול של מאמרים פילוסופיים מתוך ספרי אין ראנד על ידי חברי "ערכים" והורשה על ידי מוסד אין ראנד להיות מופץ לקהל ישראלי דרך "אנוכי", עלון מציאותי שהוצע למנויים ומעוניינים.

ד. פעילותה החברתית של הפילוסופיה של אין ראנד בישראל

בשנות התשעים נערכו באירופה, ארה"ב וישראל פעילויות אינטלקטואליות ואמנותיות שהופקו על ידי חברי הפילוסופיה של אין ראנד בישראל וזכו להצלחה. מתוך שאיפה להגביר את מעורבותו של הארגון בחברה ולתרום גם לקידומה של ישראל הוגברה גם מעורבות תלמידי אין ראנד בישראל דרך פעילויות תקשורתיות ופוליטיות, שזכו לתמיכה מצד הממסד האובייקטיביסטי בארה"ב. בשנות ה90 נערכו במסגרת "ערכים" פעולות אינטלקטואליות ואסתטיות רבות על יסוד ערכי הפילוסופיה של אין ראנד. אלה כללו מפגשים חווייתיים וקורסים במוסיקה, קולנוע ובספרות אין ראנד, הרצאות של אנשי רוח ואמנים לפני חוג תלמידי אין ראנד בבית בועז בגבעתיים ובמועדון "ערכים" בתל-אביב ועוד במקומות נוספים.

נתונים נוספים