תפקיד הקפיטליזם בהסטוריה

 

תפקיד הקפיטליזם בהסטוריה

אם היה נערך מחקר מפורט ועובדתי לגבי האירועים בהסטוריה של התעשיה האמריקנית אשר בהם השתמשו תומכי הממשל הריכוזי במטרה להתקיף באמצעותם את השוק החופשי כטיעונים לתמיכה בשליטה ממשלתית בכלכלה, היה מתגלה שהפעולות שבהן נאשמו היצרנים הגדולים נגרמו, הוצרכו ונעשו אפשריות רק באמצעות הפרעה ממשלתית לעסקים. העוולות שנודעו להמון כאשמת התעשייה הבלתי נשלטת לא נגרמו אלא כתוצאה של שליטה בכוח של הממשל על התעשייה. הנבלים שבתמונה לא היו אנשי העסקים אלא המחוקקים. לא היוזמה החופשית אלא הגבלות הממשל.

הקפיטליזם איננו יכול לפעול עם עבודת עבדים. היה זה הדרום החקלאי, הפיאודלי, אשר שימרו את העבדות. היה זה הצפון הקפיטליסטי, התעשייתי, שחיסל אותהכפי שהקפיטליזם חיסל את העבדות ואת קרבנות האדם בכל העולם התרבותי של המאה התשע-עשרה.

הבה נניח לאלה שבאמת איכפת להם מהשלום להבחין בכך שהקפיטליזם העניק למין האנושי את תקופת השלום הארוכה בהסטוריהתקופה שלאורכה לא היו מלחמות שעירבו את כל העולם התרבותימסוף מלחמות נפוליאון ב1915 ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב1914.

יש לזכור כי השיטות הפוליטיות של המאה התשע עשרה לא היו כאלה של קפיטליזם טהור, אלא כאלה של כלכלה מעורבת. יסוד החופש היה, מכל מקום, שליט. היה זה קרוב למאה שנים של קפיטליזם ככל שהתקרב אליו המין האנושי. אך יסודות השלטון הריכוזי הוסיפו לצמוח במשך המאה התשע-עשרה, ובזמן שבו הותקף העולם בשנת 1914, היתה כבר מעורבות הממשלות נשלטת בידי מדיניות ריכוזית.

בדיוק כפי שבמדיניות הפנים הוטלה האשמה על הרעות שנגרמו על ידי ריכוזיות ושליטה ממשלתית על הקפיטליזם והשוק החופשיכך גם במדיניות החוץ הוטלו כל ההאשמות של רעות המדיניות הריכוזית על הקפיטליזם ויוחסו לו. אגדות כמו "קפיטליזם אימפריאליסטי", "רווחי מלחמה", או הרעיון שעל הקפיטליזם להשיג "שווקים" באמצעות כיבוש צבאי הם דוגמאות לאי המוסריות ולשחיתות הערכית של מובילי הריכוזיות וההסטוריונים שלה.

 

נתונים נוספים