ההאשמות הקפיטליזם

 

ההאשמות הקפיטליזם

התבוננו בסתירות שנבנו לגבי הקפיטליזם. הוא נקרא שיטה של אנוכיות (שלפי תפסתי שלי את המונח הוא אכן כזה) – ועם זאת זוהי השיטה היחידה שהביאה בני אדם להתאחד בקנה מידה גדול להיות אזרחי ארצות גדולות ולשתף פעולה ביניהם תוך חצייתם של גבולות לאומיים, בזמן שכל הקבוצות הקולקטיביסטיות, הבינלאומיות, התומכות באיחוד כלל-עולמי מפצלות את העולם לגושים ולשבטים נפרדים.

הקפיטליזם נקרא שיטה של תאוות בצעועם זאת הוא השיטה שהעלתה את רמת החיים של העניים שבתושבי העולם לגבהים ששום שיטה קולקטיביסטית לא התחילה אפילו להשתוות אליה, ושום כנופיה שבטית לא יכלה לשער.

הקפיטליזם נקרא לאומניאך עם זאת הוא השיטה היחידה שביטלה את ההשתייכות האתנית ואיפשרה, בארצות הברית, לבני אדם מבני לאומים שונים, שלפני כן היו מנוגדים זה לזה, לחיות ביחד בשלום.

הקפיטליזם נקרא אכזריאך עם זאת הוא הביא תקווה, קידמה וטוב כללי שבני האדם הצעירים של ימינו, שלא זכו לראות זאת, מוצאים שקשה להאמין בדבר.

גאווה, כבוד, בטחון עצמי והערכה עצמיתאלה הם מאפיינים שהיו תמיד סימניו של הקדוש המעונה בכל השיטות החברתיות ותחת כל משטר חברתי זולת הקפיטליזם.

 

נתונים נוספים