1 ג ג קטעי הגות מתוך כתבי ראנד

קטעים מדבריה וכתביה של אין ראנד.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
טבעה של האנוכיות נכתב על ידי ohad kamin 271
טבע הסוציאליזם נכתב על ידי ohad kamin 300
חינוך שלילי נכתב על ידי ohad kamin 324
זכויות האדם ויישומן בקפיטליזם נכתב על ידי ohad kamin 306
הצורך בהנהגה אינטלקטואלית נכתב על ידי ohad kamin 258
הפעלת כוח בחברה נכתב על ידי ohad kamin 282
הפסיכולוגיה כמיסטיקה נכתב על ידי ohad kamin 309
ה"היפים" והממסד נכתב על ידי ohad kamin 297
הבסיס המוסרי של הפוליטיקה נכתב על ידי ohad kamin 290
האינטרס הציבורי נכתב על ידי ohad kamin 332

נתונים נוספים