1 ג ג קטעי הגות מתוך כתבי ראנד

קטעים מדבריה וכתביה של אין ראנד.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
טבעה של האנוכיות נכתב על ידי ohad kamin 344
טבע הסוציאליזם נכתב על ידי ohad kamin 383
חינוך שלילי נכתב על ידי ohad kamin 396
זכויות האדם ויישומן בקפיטליזם נכתב על ידי ohad kamin 389
הצורך בהנהגה אינטלקטואלית נכתב על ידי ohad kamin 331
הפעלת כוח בחברה נכתב על ידי ohad kamin 371
הפסיכולוגיה כמיסטיקה נכתב על ידי ohad kamin 401
ה"היפים" והממסד נכתב על ידי ohad kamin 372
הבסיס המוסרי של הפוליטיקה נכתב על ידי ohad kamin 352
האינטרס הציבורי נכתב על ידי ohad kamin 417

נתונים נוספים