הפילוסופיה של אין ראנד

הפילוסופיה של אין ראנד

ברמה הפוליטית, הצליחה אין ראנד להשאיר לעולם עם מותה מספר רב של בני אדם המכירים את עקרונות הפילוסופיה שלה, אשר חלק מהם היו אף קרובים אליה במשך חייה. הנותרים מקבוצת תלמידיה הקרובים, ובראשם ד"ר לאונרד פיקוף הקימו את מוסד אין ראנד, אשר שם לעצמו למטרה לתמוך בקידום רעיונותיה של הגב' ראנד. ואכן, במשך השנים שעברו מאז הקמתו עסק מוסד זה בהפצה והוצאה לאור של יצירותיה הכתובות, ובכלל זה הרומנים שכתבה והחומרים הפילוסופיים שהותירה אחריה.

עם זאת, על אף התרומה החשובה שהיתה למוסד זה בפעולות מסוג זה, התרחשו בקורותיו דברים שהיו בעלי השלכות שליליות על המשךהתפתחותה של מגמת הרעיונות של אין ראד בחברה; היו אלה בעיקר אירועים של אי הסכמות וחילוקי דעות בין תלמידי הפילוסופיה שלה, שחלקם התחילו עוד בימי חייה. דבר זה התבטא בניתוק הקשר בין אין ראנד וממשיכי דרכה לבין ד"ר נתנאל ברנדן והמשיך מאוחר יותר בניתוק היחסים בין ד"ר לאונרד פיקוף ואנשי מוסד אין ראנד עם ד"ר קלי, ד"ר ריזמן ואחרים שגישתם המקצועית לא עלתה בקנה אחד עם תפיסת המוסד.