2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 434
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 486
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 465
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 566
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 620
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 518
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 569
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 559
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 685
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 575

נתונים נוספים