2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 774
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 828
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 888
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 1001
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 1118
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 958
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 1028
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 955
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 1067
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 899

נתונים נוספים