2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 399
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 461
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 445
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 547
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 595
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 492
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 548
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 521
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 630
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 553

נתונים נוספים