2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 444
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 493
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 486
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 583
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 651
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 561
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 610
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 567
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 698
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 582

נתונים נוספים