2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 490
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 545
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 586
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 725
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 741
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 674
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 712
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 630
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 774
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 630

נתונים נוספים