2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 466
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 516
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 546
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 688
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 699
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 628
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 671
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 602
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 742
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 605

נתונים נוספים