2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 616
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 662
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 708
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 837
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 885
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 799
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 859
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 776
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 892
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 746

נתונים נוספים