2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 664
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 718
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 763
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 892
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 945
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 844
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 912
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 825
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 939
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 793

נתונים נוספים