2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 713
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 769
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 821
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 943
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 1020
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 895
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 968
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 885
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 996
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 841

נתונים נוספים