2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 589
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 632
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 685
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 814
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 856
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 779
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 831
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 740
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 873
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 723

נתונים נוספים