2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 739
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 791
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 848
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 967
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 1055
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 923
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 991
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 913
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 1028
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 867

נתונים נוספים