2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 367
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 441
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 428
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 532
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 586
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 477
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 529
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 505
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 602
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 540

נתונים נוספים