2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 455
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 503
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 519
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 657
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 680
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 600
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 643
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 584
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 725
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 594

נתונים נוספים