2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 359
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 434
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 415
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 526
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 575
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 468
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 523
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 496
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 575
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 534

נתונים נוספים