2 א אמנות

כתבים מאת אוהד קמין בנושאי אמנות ובנושאים אחרים הנוגעים להם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
האמת האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 428
רוח האדם ביצירה האמנותית נכתב על ידי ohad kamin 475
שלמות נכתב על ידי ohad kamin 459
ריאליזם סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 557
רוחניות ואמנות נכתב על ידי ohad kamin 610
עימות האסכולות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 509
ניתוח אמנות כאימון לראיית הטוב נכתב על ידי ohad kamin 559
חלומות באמנות נכתב על ידי ohad kamin 553
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 668
"הארי פוטר" כאסקפיזם מיסטי נכתב על ידי ohad kamin 565

נתונים נוספים