שאלה של השכלה

 

שאלה של השכלה

בעיה שאיננה נופלת במשמעותה המעשית השלילית מהמצב המוסרי הירוד של הנהגת ישראל היא המצב האינטלקטואלי הירוד הקיים בישראל; עובדה עצובה לכך היא אדם כמו נתניהו, שמאמין בוודאי, כשהוא הורס את ההסתדרות וגרורותיה, כי הוא מייצג את האידיאל של שוק חפשי עפ"י ההגיון שאם ההסתדרות מנוגדת לחופש אז הריסתה היא בודאי פעולה למען חופש.

נתניהו ואנשיו מאמינים, בודאי, שבעצם הריסתה של מערכת מושחתת המבוססת על רעיונות השמאל הוא מייצג את האידיאל של שוק חופשי ומתוך-כך חירות. לדאבוננו, מדובר בעילית יחסית של טעות חשיבתית לעומת נחשלותה ההשכלתית המודגמת של לימור לבנת, שלא לדבר על מחזיקי עמדות כמו עמרי שרון ואריק ברמי, אשר אינם מסוגלים לייצר תשובות לשאלות פשוטות המוצגות על ידי השמאל העולמי ולכן הם מתפרקים מכל כלי זינם שהוגשו להם על ידי ענקי הרוח של הרביזיוניזם ההסטורי.

במובן זה, ספק אם הם, העומדים בראש ממשלת הליכוד ואמורים לייצג את ערכיה של התנועה הרביזיוניסטית, פתחו אי פעם ספר של ז'בוטינסקי, יאיר או, אפילו, בגין.