שקר השביתה

 

שקר השביתה

שביתה היא לגיטימית - היא מבטאת את זכותו של אדם להפסיק לשתף פעולה עם אדם אחר. השמאל העולמי מרמה בקביעות, מתחת למסווה השביתה, כי מה שהפועלים מבצעים בהנחייתו ובהדרכתו איננו שביתה אלא אלימות.

התמונה שאנו מכירים היום במערב של שביתה היא מפעל סגור ופועלים מתבצרים בו או צרים עליו עם שלטים שמבטאים את זכויותיהם. זוהי עיסקת חבילה שקרית ושטנית מכיוון ששביתה אמיתית איננה אומרת תפישת רכוש או אלימות מכל סוג אלא הסתלקות.

למעשה, מבצעים מנגנוני הפוליטיקה של השמאל - ובמקרה המסויים הזה, ההסתדרויות השונות - הטעייה חמורה של הציבור (וגם של עצמם, כי כנראה לא בדקו את הנחות היסוד ומושגי היסוד שלהם); שביתה אומרת הפסקת עבודה ולא כפיה על אחרים לא לפעול או ביזה.

אפילו אם יטענו ארגוני הפועלים כי יש להם זכות על רכוש המפעל, עדיין אין להם זכות לשקר ולומר שהם שובתים בזמן שמה שהם עושים הוא הפקעה, ללא משפט ושלא בצורה חוקית, של רכוש שעל פי דעתם הוא שייך להם - מה שעושה כל שודד, גנב או בוזז "נורמלי".

בכדי לחדד ענין זה ביתר שאת נתאר לעצמנו שודד שלא רק שהוא מכריז על רכוש הבעלים כשלו בכדי לטשטש את דעת הקרבן ולהחליש אותו, אלא הוא אף קורא לפעולתו האלימה "אי פעולה", שהיא המשמעות האמיתית של המושג "שביתה" ובכך שהוא סוחט מהקרבן את אמונתו בכך הוא גורם לכל תפישת המציאות של שניהם להיות מהופכת מושגים. בתפישת מציאות כזו לא ניתן לברר מושגים כל שהם ובתוך זה אתץ מושג הזכויות ש"הפועלים" מצהירים עליו כעל מושא פעולתם האלימה.