א תוכן המדור

 

תוכן המדור

 

בידי האוייב

 

 

או: ישראל בידי תמנון השמאל

 

 

קובץ של דברי הגות שנכתבו על ידי, כאזרח,

החל משנות ה90 של המאה ה20 ועד 2007

בתקווה לשחרור ותיקון

 

פרקי ההגות באסופה זו נוצרו על ידי, כהוגה דעות יליד ישראל, והם מתבססים על הבנותי לגבי מצבה היסודי של המדינה והתרבות השוררת בה – ועל האירועים הפנימיים והחיצוניים שהתרחשו בעניניה בדור האחרון. לצורך עבודה זו ערכתי סקירה רבת-היקף שמציגה היבטים רבים ומגוונים של חיינו בארץ הזו – אשר בכולם, להבנתי, ניתן למצוא את אחיזתו בנו של אויבנו.

כותרת המשנה שנתתי לנושא מבטאת את מה שנראה לי כמצבו המציאותי של האזרח הישראלי, אשר אחוז בזרועותיו של תמנון רעיוני-תרבותי, החודר לכל היבטי חייו. ביסודו של דבר לא מדובר בבעיה חומרית אלא רוחנית, שכן ההשפעה שיש לקרוי "שמאל" בישראל איננה רק פוליטית אלא כלל-תרבותית, ולפיכך היא נוגעת בצדדים שונים ורבים של הקיום בישראל, המשפיעים לרעה כמעט על כל מה שהישראלי עושה.

האדם הישראלי סובל קשה בשל שיטת הממשל העריצה שכולאת אותו בין סורגי חוקים והליכים שהוא אסור בהם כעונש בין אם פשע או לא. אך יותר מאשר מגבילים אותו חוקי העריצות של המדינה הריכוזית הנוגעים בכל מהלך של חייו, חודרות לתוך נפשו המוסכמות השמאלניות, הקולקטיביות והאלטרואיסטיות, שבעקבות ההשפעה החינוכית של שטיפת המוח השלטונית מביאות את החברה כולה לחשוב במושגיה, להצדיקם ולפגוע בדרכים רבות במי שמעז לערער על אמיתותם או להטיל בהם ספק.

האמירה הכללית שמתבטאת בנושאים הרבים שאליהם מתייחסת אסופה זו מנסה לבטא את הדרכים הרבות שבהן כפוף האדם בישראל לעריצות הרוחנית השלטת בתרבותו – שהן רבות כל כך עד שאין הוא עצמו יורד לעומקה של המידה שבה חייו מותנים על ידי ערכי אויבו הקשה האוחז בו מלידתו ועד מותו. יתרה מזו: מכיוון שהתמנון האימתני של השמאל הישראלי טיפל גם בדורות העבר של הישראלים וידו החזקה מעצבת דרך הממסד השלטוני-ממלכתי גם את אופי דורות העתיד, ממילא משפיע הוא גם על גורל העתיד של העם כולו.

ועל אף ראיית הצדדים השליליים הרבים של מצבנו וחוסר היכולת הקיימת בהווה של האזרח להשתרר מאחיזת התמנון של השמאל, הנחת היסוד שלי לגבי הקורה במדינת ישראל היא אופטימית: היא מעריכה שעבודה זו מתארת מצב זמני, שלב ביניים בין המציאות הקיימת לבין תרבותה של מדינת ישראל חדשה וצודקת יותר שתתקיים בעתיד.

ומקווה אני ביותר כי הדרך למדינת ישראל החדשה לא תהיה של מהפכה, אלא של תיקון.