תיקון טעות

תיקון טעות

כשהממשלה משתלטת על הנמלים זו לא הפרטה. הפיכת חברה לממשלתית זה ההיפך מהפרטה. יש בכך בורות אך גם הטעיית הציבור. החוק שיהפוך חברה לממשלתית – או ימכור אותה לגורמים שיצייתו לממשלה - משמעו הקמת מונופולין ממשלתי ונצחון קבוצת הלחץ הקרויה האוצר. זהו משחק דימוי של שוק חפשי, אך לא באמת פעולה חופשית.

הפרטה אמיתית משמעה שחרור. זה אומר מכירת נכס לגורם פרטי, והשבת כספי המכירה לאזרחים, שבאמצעות משאביהם נרכש הנכס וכיו"ב.

לא כל מכירה היא הפרטה – ובמיוחד לא כאשר זה שקונה הוא גוף ממלכתי. בחברה שבה גוף מנוהל על ידי הממשל הוא איננו באמת פרטי. בישראל זה מה שקורה, למשל, עם הבנקים. לצורך התרמית בענין זה הם מציגים עצמם כממשלתיים ו"ממלכתיים" לענין אחד ואילו לצורך ענין אחר – כעצמאיים ו"פרטיים".

למעשה, עסקים פרטיים המכניעים את עצמם מתחת לחוקי הממשל והנותנים לממשל לנהל אותם מהחל ועד כלה אינם באמת גופים פרטיים אלא חלק מממשל ועובדיהם הם עובדי ממשל, אף שהם מקבלים חלק מרווחיהם.

מכך, הוצאת נכסים מידי חברת עובדים (הסתדרות זו או אחרת) ומכירתה בשוק כאשר שוק זה איננו חפשי, איננו הפרטה אמיתית, אלא רק ניצול בורותו של הציבור לגבי היחס בין חופש אמיתי למוטעה.