5 א בידי האויב

כתבים העוסקים במצבו של האזרח הישראלי השבוי בידי אויבים מבית, הפוגעים בהיבטים שונים ורבים של חייו ומונעים ממנו למצות את יכולותיו הטבעיות.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
לעולם לא לשכוח לעולם נכתב על ידי ohad kamin 408
להתפרנס בכבוד? נכתב על ידי ohad kamin 400
לדבר בלי לדבר נכתב על ידי ohad kamin 397
כשלון היהודי נכתב על ידי ohad kamin 383
כשלון? נכתב על ידי ohad kamin 358
כף החובה נכתב על ידי ohad kamin 380
ישראל כמדינת מחטף נכתב על ידי ohad kamin 439
יסודות הבורות הישראלית נכתב על ידי ohad kamin 461
טלנסקי כאזרח מאמין נכתב על ידי ohad kamin 347
חמס של יום-יום נכתב על ידי ohad kamin 428

נתונים נוספים