5 א בידי האויב

כתבים העוסקים במצבו של האזרח הישראלי השבוי בידי אויבים מבית, הפוגעים בהיבטים שונים ורבים של חייו ומונעים ממנו למצות את יכולותיו הטבעיות.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
לעולם לא לשכוח לעולם נכתב על ידי ohad kamin 333
להתפרנס בכבוד? נכתב על ידי ohad kamin 320
לדבר בלי לדבר נכתב על ידי ohad kamin 328
כשלון היהודי נכתב על ידי ohad kamin 287
כשלון? נכתב על ידי ohad kamin 292
כף החובה נכתב על ידי ohad kamin 300
ישראל כמדינת מחטף נכתב על ידי ohad kamin 359
יסודות הבורות הישראלית נכתב על ידי ohad kamin 392
טלנסקי כאזרח מאמין נכתב על ידי ohad kamin 277
חמס של יום-יום נכתב על ידי ohad kamin 358

נתונים נוספים