5 א בידי האויב

כתבים העוסקים במצבו של האזרח הישראלי השבוי בידי אויבים מבית, הפוגעים בהיבטים שונים ורבים של חייו ומונעים ממנו למצות את יכולותיו הטבעיות.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
חכמים על חלשים נכתב על ידי ohad kamin 493
חזקים על חלשים נכתב על ידי ohad kamin 288
חבר'ה, האויב מסומם נכתב על ידי ohad kamin 397
זמנים רעים נכתב על ידי ohad kamin 281
הקשר נכתב על ידי ohad kamin 259
הפרת חוזה נכתב על ידי ohad kamin 301
הפרדה על שום מה? נכתב על ידי ohad kamin 268
הפקעה באמצעות אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 330
הסתירה נכתב על ידי ohad kamin 320
הסכמים צריכים לקיים? (תזכורת מ97) נכתב על ידי ohad kamin 270

נתונים נוספים