5 א בידי האויב

כתבים העוסקים במצבו של האזרח הישראלי השבוי בידי אויבים מבית, הפוגעים בהיבטים שונים ורבים של חייו ומונעים ממנו למצות את יכולותיו הטבעיות.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
חכמים על חלשים נכתב על ידי ohad kamin 581
חזקים על חלשים נכתב על ידי ohad kamin 381
חבר'ה, האויב מסומם נכתב על ידי ohad kamin 470
זמנים רעים נכתב על ידי ohad kamin 351
הקשר נכתב על ידי ohad kamin 321
הפרת חוזה נכתב על ידי ohad kamin 373
הפרדה על שום מה? נכתב על ידי ohad kamin 337
הפקעה באמצעות אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 413
הסתירה נכתב על ידי ohad kamin 376
הסכמים צריכים לקיים? (תזכורת מ97) נכתב על ידי ohad kamin 349

נתונים נוספים