5 א בידי האויב

כתבים העוסקים במצבו של האזרח הישראלי השבוי בידי אויבים מבית, הפוגעים בהיבטים שונים ורבים של חייו ומונעים ממנו למצות את יכולותיו הטבעיות.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
המחיר נכתב על ידי ohad kamin 322
החשוד העיקרי נכתב על ידי ohad kamin 762
הזכרון נכתב על ידי ohad kamin 289
הומניטריות חד-צדדית נכתב על ידי ohad kamin 291
ההבנות נכתב על ידי ohad kamin 280
הגסטאפו החדש של ישראל נכתב על ידי ohad kamin 307
הברנז'ה צמאת הדמים נכתב על ידי ohad kamin 697
על הברברי החדש נכתב על ידי ohad kamin 325
האתאיזם הפוליטי נכתב על ידי ohad kamin 354
האיש מהועד ואליל התעסוקה נכתב על ידי ohad kamin 265

נתונים נוספים