5 א בידי האויב

כתבים העוסקים במצבו של האזרח הישראלי השבוי בידי אויבים מבית, הפוגעים בהיבטים שונים ורבים של חייו ומונעים ממנו למצות את יכולותיו הטבעיות.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
המחיר נכתב על ידי ohad kamin 395
החשוד העיקרי נכתב על ידי ohad kamin 895
הזכרון נכתב על ידי ohad kamin 369
הומניטריות חד-צדדית נכתב על ידי ohad kamin 363
ההבנות נכתב על ידי ohad kamin 340
הגסטאפו החדש של ישראל נכתב על ידי ohad kamin 384
הברנז'ה צמאת הדמים נכתב על ידי ohad kamin 785
על הברברי החדש נכתב על ידי ohad kamin 408
האתאיזם הפוליטי נכתב על ידי ohad kamin 430
האיש מהועד ואליל התעסוקה נכתב על ידי ohad kamin 341

נתונים נוספים