השודד הממשלתי

השודד הממשלתי

איש הממשל הוא שודד כל עוד הוא גובה תשלומים מאנשים שלא הסכימו עמו, שלא בחרו בו ושלמעשה אינם מעורבים בשום בחירות כלשהן בעבר או בהווה, שבהן הצהירו כי הם נותנים אמון כלשהו בשיפוטו כדי שינהל את עניניהם. על אף זאת השודד הממשלתי לוקח אחריות לגבי קביעת סולם הערכים והצרכים שלהם, כשהוא מספק להם שירותים המבוססים עליהם, כשהוא שומר בידיו את ההחלטה לגבי פרטים רבים הנוגעים לחייהם, מבלי שיש בידו דרך לוודא כי הערכים שבהם מדובר – שיש להם השלכות לכל ימי חייהם – באמת יועילו להם וןייטיבו עם חייהם. אך אפילו אם מדובר היה בערכים מציאותיים, מועילים וטובים להם, ערכים כפויים אינם ערכים אמיתיים ואינם יכולים להיות כאלה שלא יפגעו בהם בדרך כלשהי.