הלאמה

 

הלאמה

חוק הבריאות הממלכתי אינו אלא הלאמה של מערכת הבריאות מתחת לאדרת חדשה...