בלימה פקידותית

 

בלימה פקידותית

ישראל היא מדינה שבה, כמו בבית כלא שבו נידונים האסירים לעבודת פרך, קושרים לאזרחים משקלות על רגליהם. אלה הם משקולות הפקידות אשר בולמת את התקדמותם.