נגד השלום

 

נגד השלום

בין הפגיעות הרבות בזכויות האדם שמפעיל הממשל הישראלי נמצאים חוקים שאוסרים על האזרח הישראלי להעסיק עובדים זרים. חוק מסוג זה גורם לאדם לשפוט אדם עפ"י השתייכותו הלאומית מבלי להתייחס אל הערכים המסויימים שכלולים באישיותו. בהקשר זה, פועל חוק המדינה כחוק חירום שמוצדק אך ורק בהקשר של פעולת הגנה מיידית במצב של חיים ומוות, וגורם לכך שהיחסים המסויימים הבין-אנושיים שעשויים להתפתח בין יחידים מאומות שונות לא יתפתחו בישראל. במיוחד כשמטילים איסור כזה על העסקת ערבים, פועל חוק כזה, למעשה, נגד מגמת השלום האמיתי.