סמים

 

סמים

אם נעמיד זה מול זה את ההרדמה המקובלת ע"י הממסד הרפואי ואת טכניקות המדיטציה שבהן משתמשים הפקירים אנו יכולים לתפוס שעקרונית, בשני המקרים מדובר בניתוק הקשר של הזרמת המידע החושי מן האזור הפגוע למוח.

מבחינה חומרית, אין ספק שבשני המקרים חייב הדבר להתבצע באמצעות חומרים כלשהם. אך במקרה השני – זה של הפקירים - מופעל התהליך ע"י התודעה, המפעילה טכניקה על גוף האדם. גם במקרה הראשון מדובר בניצול התודעה את הגוף, אך לא זה של האדם אלא זה של העולם: היא מייצרת מהחומרים המופקים בטבע את הנדרש לפעולה זו של הגוף.

סביר שבשני המקרים מהווה הגוף המעורב את מקורם החומרי של הסמים המרדימים, רק שבמקרה של הניתוח המערבי מופק החומר מהעולם החיצון על ידי תהליכים כימיים מדויקים ובמקרה השני הוא מופק ממנגנוני הגוף באמצעות תהליכים רוחניים, הכוללים ריכוז ומיקוד.

השוואת שני סוגים אלה של פעולה יספקו למעוניין בידע את מה שמשותף לשתי המסורות הידיעתיות השונות. ולפחות בהקשר זה ניתן לראות כי יש הרבה מן המשותף להן, על אף גישותיהם השוהות בתכלית לגבי היחס בין האדם ויכולותיו בעולם.