פוטנציאל

 

פוטנציאל

תחומי מדע שונים, ממוסדים יותר או פחות - יכולים, בסינכרוניזציה מתאימה - להשליך אור אחד על משנהו. תורת המושגים, למשל, אם תנותח נכון מבחינה סמנטית-אנתרופולוגית תוכל לכוון תיאוריה פיסיקלית לגבי הקשר תופעה-צליל.

מאידך, כל סוג מיסטיקה, ובהקשר זה גם מיסטיקת-מדענים נפוצה, יקימו חומה בלתי עבירה מבחינה טרמינולוגית בין תחומי מדע שונים ולא יאפשרו, בגלל בעיות מושגיות, מעבר חפשי של מידע משטח לשטח.

התוצאה הישירה למצב זה הוא המצב שבו אנו חוזים בימינו - פון-בראונים בונים טילים, פעם לנאצים ופעם לאמריקאים ומדענים השוללים בתוקף דברים שלגביהם אין להם מושג באותה החלטיות שיש למחזיקים ברשימות האלוהים ובספרי חשבונותיו של האפיפיור.

ואין ספק שלחלק גדול מהבעייתיות הזו יש יסוד בעובדה שהפילוסופיה שאנו לומדים היום איננה אלא הגרסה הכשווית שאנו מכירים בשפה שלה אנו רגילים, אשר עברה דרך ארוכה מיוון העתיקה, דרך הלטינית, הספרדית, הצפון-אירופאית והאמריקאית ועד ימינו.