כמה מלים על גבורה

 

כמה מלים על גבורה:

כל אחד יכול להיות גיבור.

כל אחד צריך להיות גיבור.

להיות גיבור הוא תנאי נפשי לצורך אושר.

ללא גבורה אינך יכול להיות מאושר.

העולם איננו מחולק לגיבורים ולאנשים שאינם גיבורים אלא לגיבורים ולאנשים שאינם מממשים את גבורתם.

גבורתו של אדם היא יכולתו היסודית, כוחו המכיל את פעלו, מה שקוראים בלעז הפוטנציאל שלו

ממש את כוחך - היה גיבור.

התחל במעשי גבורה קטנים.

למד להתגבר על בעיות, על תקלות, על אתגרים.

הרבה מנסים להיות גיבורים בכיבוש הרים.

יש המנסים לתפוש פושעים.

וישנם אלה הנאבקים לסגל מיומנויות.

אלה, האחרונים, נמצאים בדרך הנכונה - גיבור הוא קודם כל זה שכובש את יצרו.

הכובש את יצרו, כלומר: את כוח היצירה שבו, מסוגל לעשות גדולות.

מסוגל להיות מאושר.

כדאי הדבר להיות גיבור.

משתלם להיות גיבור - רק כך אפשר להיות מאושר.