חיים של חומר

 

חיים של חומר

גבריות או נשיות שאינם חוברים לבן המין השני מייצגים צורה דינמית של מוות. במלים אחרות, הם מייצגים תנועה במעגל סגור, ללא התקדמות חיה, שהיא צמיחה.

בהקשר זה, המתבונן למטה, בחומר, נראה לעצמו כמתקדם על בסיס השוואה של רגע לרגע. כשלכך חובר כוח זכרון קצר והתמקדות בדרך ולא במה שבסופה (גישה שאפיינית לתפישת עולם חמרי, סופי ומסויים), אין אדם זה מסוגל להבין מהי התקדמות.

באמנות גישה זו תבוא לידי ביטוי בהעדפת צורה על תוכן. באמנות דרמטית יועדפו על ידו של החומרני משחק על פני עלילה ועלילה שדורכת במקום על פני פתרונות ושינוי מצב קיצוני מרע לטוב.