אמת

אמת

עם האמת אפשרויותינו בלתי מוגבלות ובלי האמת איננו ולא כלום. מהבנה זו של הדבר נובעת המסורת שלפיה בכל ענין, בכל בעיה, השופטים רוצים לדעת את האמת, את כל האמת ורק את האמת.

על כך מבוססת התרבות האנושית, מכיוון שכל פעולה תלויה באמת - אם במציאות הפיסיקלית ואם ברמה הרוחנית של ההוויה. יש באנשים אשר שמים להם למטרה לשמור על האמת, על כל האמת ורק על האמת, אשר הם מניפים אותה על דגלם כערך עליון ולא יסולא בפז, מתוך הבנה שללא אמת אין שום ערך אחר בר קיימא.

אך האמת אינה מופיעה תמיד לבדה; לעתים קרובות היא מזוהמת בשקרים, כאשר אין הדוגלים בה יודעים להפריד בינה לביניהם.

האם קבוצת אנשים טועים, המניפים בדגל האמת ומוציאים הון עתק על הפקת תמלילים נכונים, צודקים? לא ולא: כי טעות, ולא משנה בכמה תמלילים טובים מקשטים אותה, היא עדיין טעות.

האמת, לעומתה, אפילו תימצא בידי אדם בודד אחד, שחבריו בוגדים בו ומתנגדיו מכשילים ואתו - היא לבדה זו שתישאר בעולם ורק בידה להביא אושר.

מושגי האושר והאמת כרוכים זה בזה מכיוון שהאושר, כמו האמת, מייצג יחס בין הרוח להגשמתה במציאות. אם אין אמת, לא ייתכן אושר, כי האושר זקוק לאישור המציאות, לחותמתה על הרעיון, המחשבה והתחושה שקיימים ברוחו – וזהו יסוד האמת.