הגשמתו של שלום

הגשמתו של שלום

הדרך להבין את השלום בין בני אדם – ואת הדרך בה השלום מבוסס על העקרון המקודש של המסחר – עוברת דרך הבנת העובדה שביסודו של השלום קיימת השלמה, כלומר התאמה בין חלקים נפרדים לידי שלם מאוחד.

ברוח זו ניתן להבין איך מהווה השלום ביטוי לכל מערכת יחסים אנושית מוצלחת, כי זו הדרך שבה כל אדם יחיד מתאים לאדם יחיד אחר על פי העקרון של התאמת הזכר לנקבה – כל אחד מוצא בבן זוגו את מה שחסר לו ומעוניין לתת את מה שיש לו. זוהי ההשלמה בין החלקים במיטבה וזהו יסודו העקרוני של השלום בעולם.

פעמים רבות, בעולם שבו דברים רבים מחוברים חיבור מוטעה, בדרך לא נכונה, מוטל עלינו לדעת גם איך לנתק קשר שגוי, לפרק אותו כדי להגיע לאיחוד טוב יותר. במלים אחרות, משמעות הדבר הכרה כה טובה באחדות עד שניתן לשלוט בה גם באמצעות פעולת ביטול חלק מהאיחוד. או, במלים אחרות, היכולת להרוס את מה שבנוי באופן לקוי כדי לבנות בצורה טובה יותר.

ניתן, על כן, לומר כי מטרתנו צריכה להיות מוגדרת כהגעה, בכל תחום, למצב של איחוד. לאחד את כל מה שאנו מכירים בתוקף הכרתנו באפשרות שלו להיות אחד, אף אם פעמים רבות הוא מחייב הרס של אחדות מעוותת, שגויה, לצורך הקמת איחוד כזה.