אם היית רואה

אם היית רואה

אם היית רואה שני אנשים שהושלכו מספינה טובעת על אי בודד, והיית רואה אחד מהם בונה ספינה ואילו השני מתבטל ומזלזל במאמציו של הראשון ולאחר מכן לוקח לו את הסירה ומשתלט עליה בטענה שהיא שייכת לשניהם, היית מרגיש זעם נורא על מה ומי שאיפשר מצב שבו מרוויח הרע מפעולת הטוב ולמעשה את שכרו. זו גם התשובה לשאלה איך זה שהרע מצליח להתקיים במשך ההסטוריה או מהו ההבדל העקרוני בינו לבין הטוב.