האמת שלי

האמת שלי

 

בהאמיני כי האמת שבה אני מכיר באמצעות יכולת הזיהוי של רוחי היא מציאותית בדיוק כפי שגם מראה עיני שלי גלוי לעיני כל, קושר אני את דרך חיי לכלל החיים עלי אדמות ואת הערכים שבהם אני מחזיק לכל הטוב באשר הוא. באמונתי זו רואה אני את הביטוי לעובדת היות עמדתי היחידאית ראויה להסכמה כללית.

 

רגיל אני לכך שרעיונותי אינם מובנים ולפיכך גם אינם מקובלים על רבים. בהקשר זה אני זוכר תמיד את הפתגם החכם: הרוצה להגיע למקורות חייב לשחות נגד הזרם.

 

מבחינתי, כמי שעוסק בהגות ומשתדל לגעת באמת ובאמצעותה בצדק, אין לי אפשרות, סיבה או הצדקה לסגת ממה שנראה לי נכון וצודק רק בשל כך שאחרים אינם מבינים אותי, מסכימים עמי או תומכים בי. אני מניח כי אם יגיד העתיד שצדקתי, אתפס כמי שהיה בריא כאשר כל השאר היו חולים ולא היה מוכן "להתפשר" על בריאותו ולחלות כדי להיות "כמו כולם".

 

עמדתי זו גם עולה בקנה אחד עם הפילוסופיה שבה אני מחזיק במוצהר, בשל ראייתה כמוסרית את פעולת האדם למען עצמו, כלומר את מאבק חייו למען הגשמת הערכים שבהם הוא מאמין.

 

פעולתי זו למען ערכי, שבראשם הטוב, הכולל את חיי ואת חירותי  זו באה לידי ביטוי מציאותי בהקשר של דבקות בלתי מתפשרת באמת, מכיוון שמבחינה הגיונית מעניקה דבקות כזו למי שמחזיק בה את היתרונות של ההצלחה המציאותית, שאותה מעניקים האמת והצדק לכל המחזיק בהם. ערכים אלה, שהם נחלתם של הנאמנים למציאות, מאפשרים לכל המחזיק בהם את הסיפוק, ההנאה והאושר האנושיים האמיתיים, הרחוקים מיכולת ההשגה של מי שאיננו דבק בהם.

 

כך, בעצם דבקותי בטוב, באמת ובצדק באמצעות הבנתי, אמונתי ואהבתי, כנגד כל המכשולים, אני שומר על חיי כטובים וכמאושרים. אם, כאמור לעיל, יתגלה בעתיד שהצדק היה כל העת עמי, תהיה תוצאת דרך חיי שבאמצעות עמדתי זו הבאתי תועלת הן לעצמי והן לכל מי שמרוויח באופן טבעי מכך שיש בעולמנו הכרה גדולה יותר באמת.