חלומות רעים

חלומות רעים

יש בעולמנו חלומות ילדים שבבחינה ראשונה עשויים להיראות טובים ונעימים אך הם אינם כאלה. כמו, למשל, שיהיה עולם שבו אין הבדלים בין עשירים ועניים או כזה שבו כולם עשירים, שאין חולים, ושכולם יפים, חכמים וטובים.

מותר לילד לחלום חלום מסוג זה כי אחד הדברים שמותרים לילד הוא לא להבין את העולם. כמי שנמצא במצב של למידה, הוא רשאי שלא להבין את עובדות החיים ואת המוסר. הילד איננו מבין שבמצב שבו אין הבדל בין כלשהו בני אדם אין הם יכולים כלל לפעול טוב – כי אם היה נברא עולם שבו אין עניים או חולים לא היו לעשירים ולרופאים את הזכות והיכולת להעניק עזרה ומזור לזקוקים לכך.

הילד החולם היה רואה רק את פניהם החיצוניים של הדברים ולא את מה שמאחוריהם. הוא לא היה מבין את העמל, המאמץ והתכנון שקיימים ביסוד העובדות – ובכך היה מוציא את עצמו ממימד הכרת הטוב, שרק מי שמבין דברים אלה מסוגל לשהות בו.

בהקשר זה אין הילד האוכל את ארוחתו נותן את דעתו על אימו המכינה אותה ועל אביו המשלם עליה – ובכך מחמיץ את עמל שניהם ואת כל הפעולות, המרכיבים ופעולות הרוח שביסוד הדברים. בכך היה הילד דומה דמיון רב לבני אדם בוגרים שהחמיצו את האפשרות להכיר במאמץ העשיה ובמומם זה היו לנוכלים גמורים.

הילד איננו מבין שחלום על עולם שבו אין רעבים או רעב לא היה מאפשר אכילה, שבע – ואת כל שרשרת הפעולות והמרכיבים הארוכה שמאפשרת לספק לאדם גם את  המפתח להבנת ההבדל העקרוני בין חלום טוב לרע.

בהקשר אחרון זה יוגדר הטוב לא רק כמזון שהרעב משתוקק אליו אלא בעיקר כפעולתו של האדם הדואג לכך שהמזון יתקיים: היצרן האחראי על כל פעולת ייצור המזון, שהוא זה שראוי לקבל על המזון שיצר תודה. דבר אחר המתאים להקשר זה הוא קנה המידה המבחין בין חלום טוב לרע, שהוא שהחלום הרע לא רק שאינו ניתן להגשמה אלא שאף אסור לנסות ולהגשימו כי הוא איננו מאפשר את כל הטוב – וקל וחומר את ההכרה בו.