הניחה לי ואכלם

 

הניחה לי ואכלם

אחרי חטא העגל אומר ד' למשה "הניחה לי ואכלם" לגבי בני ישראל. זהו פיתוי-מבחן הבא לראות אם בגלל היאוש והאכזבה יראה משה כדבר הגיוני לחסל את הרע עם הטוב.

הטוב איננו צריך או יכול להיספות עם הרע - וזהו גם הלקח העתיק מסיפור סדום; הצדיקים אינם צריכים להיספות עם הרשעים והצודקים הם יותר מאשר הטועים.

וכך אני רוצה להתנהג עם בני אדם בכלל ועם חברי האהובים בפרט - על אף האכזבות, על אף הדברים הלא מוצלחים, שומה עלי לא לתת לרע לנצח את הטוב: לזכור את הטוב כיש, כבעל כוח, כעיקר, ואת הרע לזכור כחלש, כמועט וכלא חשוב בכלל, כמעט לא קיים.