ארצנו ארץ מולדת?

ארצנו ארץ מולדת?

על פטריוטיות ו/או אהבת מולדת

רבים הם הסוברים כי פטריוטיות ואהבת מולדת הם שני מושגים תואמים או משלימים. זו טעות - ולא כי מושגים אלה אינם יכולים להתייצב יחדיו (עובדה היא שפעמים רבות הם כן), אלא כי הם מתייחסים לתכנים שונים שפעמים רבות הם מנוגדים לגמרי. זהו המקרה המיוחד של יחסי מדינת ישראל, ארץ ישראל והעם היהודי.

מהי משמעותם של מושגים אלה? פטריוטיות היא רגש נאמנות לארץ האם שלך, ולמעשה, ארץ האב (פטר– אב). אהבת מולדת היא רגש האהבה למקום הולדתך. במיוחד במקרה היהודי, מקום ההולדת וארץ האם אינן היינו הך: ארץ המולדת של היהודי היא אחת מני הארצות הרבות שבהן נולדים בניו של העם היהודי ואילו ארץ אבותיו היא ארץ ישראל הקדומה. למעשה, רבים מבני העם היהודי – ובימינו הרוב – לא נולדו כלל בישראל אלא בארץ אחרת, שהיא אחת מארצות הגולה. מבחינה זו יש להבחין, כשמדובר בעם ישראל, בין ארץ המוצא של העם לבין הארץ שלה הוא רוחש את תחושת הקרבה מבחינת הזהות.

כשמדובר במושג "ארץ מולדת" נשאלת השאלה אם במלה "מולדת" הכוונת לארץ זבה נולד האדם או בארץ שבה הוא מבקש להוליד את ילדיו, כלומר להקים בה משפחה. כשמדובר בבן עם שאינו יהודי ברור שהכוונה היא לארץ שבה נולד היחיד, אך כשמדובר בבן העם היהודי הריח שהכוונה היא לקשר הלידה תמיד, בין אם היחיד נולד בה ובין אם הוא חולם להוליד בה את צאצאיו. לפיכך מנקודת מבט יהודית, לשיר שבו מופיע המשפט "נבנה ארצנו ארץ מולדת" אין משמעות של ארץ שבה נולד האדם אלא ארץ ש הוא מבקש להוליד – ושתהיה זו ארץ שבה יוכלו ילדיו להוליד.