התנאי היישומי

 

התנאי היישומי

אנשים רבים צריכים להבין שרכישת ידע איננה מספקת אוטומטית פתרונות – אפילו לא למקרים המסויימים שהידע הנתון מכוון לגביהם; מכונית, גם אם בעליה מצוייד במפות המדוייקות ביותר, איננה נוסעת מאליה לאחר שלמדת נהיגה ורשיון נהיגה ותעודה או מבחן מוצלח אינם מקנים יכולת כשלעצמם, בדרך מגית כלשהי, זכות להנות מביצוע מוצלח. רק במשרדי הממשלה די בלימודים כדי להשיג דרגה ולהיות זכאי למשכורת. כדי להפגין ידע לא די בהצלחה במבחן זכרון – יש לדעת ליישם.