זיווגים

 

זיווגים

כל פעולה היא תנועה והיא מערבת על כן לפחות שתי נקודות שהתנועה מתבצעת ביניהן, כפי שמכירה מחוברת לקנייה חיבור הכרחי ללא הפרדה וכמוהו שודד ונשדד.

על כן סוחר גנב פירושו לא לקחת בחשבון שמסחר היא פעולת התנדבות משותפת בין סוחר לקונה ושגנבה היא פעולת כפיה. בהתאם לכך אסור להסכים לעקרון הקבוע שאנשי ההסתדרות מנסים להציג בכל פעם שבה הם נלחמים-כביכול לזכויותיהם של פועלים נגד הנהלתם - ויש לראות את מערכת היחסים בין מנהל ופועל כמערכת כוחות בין שווים, המבוססת על התנדבותיות בניגוד לעבד אדון שהיא מערכת כפייתית.

במערכת מוסרית, הכוחות - מבחינת חוקי המשחק - מבוססים על ערכים מוסריים וזכויות האדם מבססות יציאה מנקודה שווה בכל רגע שהעימות הוא עימות זכויות מטפיסיות.

בזמן פעולת מיקוח מביאים האנשים את עצמם לעימות שווה בכדי ליצור מצב שבו שני הצדדים יפעלו וירוויחו ללא כפיה, בכדי שתהליכי הרווח יימשכו. הרווח מגדיל את היוצר אותו ובמקרה של שותפות, כמו בין פועל למנהל, הוא מגיע לשניהם.