לראות את הפוטנציאל

לראות את הפוטנציאל

בעיסקת רכישה שנערכה לאחרונה בתחום המחשבים, רכשה חברה אמריקנית חברה ישראלית בארבעה מיליארד דולרים. בישראל תמהים רבים על סכום עצום זה. התמה אינו רואה מה שרואה הרוכש. זהו שיעור יסוד בכלכלה: הרוכש אינו רוכש את "מה שיש" אלא את מה ש"יכול להיות" – ולמעשה את מה שלפי שיפוטו "חייב להיות".

"איזהו החכם?" – שאלו אבותינו והשיבו: "הרואה את הנולד". החכם הוא זה התופש את המציאות במלואה, והמציאות איננה החומרי, מה שמתקיים בהווה, אלא הרוחני, מה שמקשר בין ההווה לעתיד. חשיבה חכמה היא חשיבה שלוקחת בחשבון את העתיד – במיוחד את זה הנולד מן ההווה.

במונחים לועזיים קוראים לעתיד המקופל בהווה פוטנציאל. במונחים עבריים קוראים לכך מה שבכוח, אשר יהיה מה שבפועל. לכן, יסוד הכלכלה – שהיא הערכת תוצאות ההווה - הוא חיזוי. זוהי הנבואה האמיתית, שאין מי שאינו עוסק בה, במידה זו או אחרת.