מה שרואים משם

 

מה שרואים משם

כל התיירות העולמית מבוססת על העובדה שהחוייה הראשית של האדם היא: א. רוחנית ב. תלויה בחושים; לשם מה יסעו אנשים עד פריס ועד ניו-יורק אם ביתם בתל-אביב, אם לא בכדי לראות במו עיניהם ולהיות פיסית במקום מסויים, שעליו שמעו?