מי המשלם?

 

מי המשלם?

יש להרגיל את האזרח לחשוב, בכל הקשר של חשיבה מעשית, במונחים של "כמה זה עולה?" ו"למי?". כך יגיע לפתרונות באופן בלתי מנותק מהמציאות. בנוסף, עליו להגיע במוקדם או במאוחר להבנה כי כסף משמעותו חיים, כלומר: פעולה יצרנית. דבר זה, ביחד עם הראשון, יביא להיעלמותו של ההרגל הרע שיש לאזרחי מדינה מודרנית להטיל על אזרחים אחרים את החובה להוציא משאבים לצורך זה או אחר דרך מסים, מבלי שהמעלה רעיון זה ישים את ליבו לכך שזה, בעצם, מה שהוא מכוון אליו בכל פעם שבה הוא מעלה את הרעיון ש"הממשלה תפתור את הבעיה"... סביר שככל שיהיו האזרחים מורגלים יותר בהצמדת זהות אמיתית להוצאה, הם יזהרו יותר בהטלתה של ההוצאה הבאה על הציבור.