שיעור ב"לוגיקה" כלכלית

 

שיעור ב"לוגיקה" כלכלית

בתשדיר בחירות שמאלני אפייני אומר דובר של מר"צ: "או שמליוני שקלים הולכים לבניה בהתנחלויות או לפתרון בעיות האבטלה". על כך יש לשאול: מה משמעות מליוני שקלים אלה, שהולכים להתנחלויות, אם לא כשכר לעבודות בניה? ומהו שכר בניה, אם לא כסף לפועלים? ומה ההבדל בין כסף לפועלים לבין "פתרון בעיות האבטלה?" ואולי ב"פתרון בעיות האבטלה" מתכוון הדובר לנתינת כספים לכאלה שאינם עובדים? אם זהו הפתרון השמאלני לבעיות האבטלה יש להזכיר לדובר מר"צ בפרט ולכל חושב שמאלני בכלל כי יש בישראל משרדי סעד וארגוני צדקה למכביר ואיש איננו מת ברעב אלא אם כן הוא עצל עד כדי חוסר רצון ללעוס בני האדם המובטלים בעלי יכולת העבודה אינם רוצים כסף-חסד אלא שכר - ושכרם מתקבל מעבודה. ושוב: עבודה? בניה היא עבודה. ושוב: בניית בתים היא עבודה. גם בהתנחלויות.