תשובה מאוחדת

 

תשובה מאוחדת

אהרון פיורסטין הוא איש עסקים אמריקני-יהודי קשיש אשר בנה את מפעלו שנשרף בעיר אמריקנית מחדש, ושילם את משכורות אנשיו גם בעת שבה שבתו מעבודה. על כך זכה לפרסום ואהדה רבים.

בסרט תעודה שנעשה אודותיו הוא נקרא "איש עסקים וגיבור לאומי" ובראיון טלויזיה שנערך עימו במסגרת סרט זה הוא נשאל אם פעולתו שלעיל היא "מחווה מוסרית או החלטה עסקית טובה?"

הוא השיב: "זה היה הדבר הנכון לעשות."

מה שהוא היה צריך להשיב זה: "זה היה גם הדבר הנכון, גם מחווה מוסרית וגם ההחלטה העסקית הנכונה בו בזמן."