מציאותיות הדולר

 

מציאותיות הדולר

גם כאשר מעמדו של הדולר הוא בעייתי, כבר שנים רבות שכל מחשבה כלכלית רצינית המבקשת להישען על מטבע מגיעה, במוקדם או במאוחר, לעסוק בדולרים. בשל התבססו, בין היתר, על ערך הזהב במסחר העולמי, הדולר הוא המטבע הצמוד ביותר לטבעם של תהליכי ההיצע והביקוש המציאותיים.

אם תחשוב בדולרים לא יהיה לך פיחות. הבעיה איננה יחס בין דולר לשקל אלא בין ציפיותיהם, הערכותיהם ופעולותיהם הכלכליות של אנשים הרואים את הכלכלה מנקודת מבט דולרית לבין אלה שרואים את הכלכלה מנקודת מבט שקלית.

המבט השקלי הוא המציאותי פחות והסובייקטיבי בין השניים. רוב האנשים אינם יודעים שהדולר, על כל בעיותיו, כפוף להחלטות ממשלתיות הרבה פחות מן השקל ולכן הוא מציאותי יותר. זו גם הסיבה לכך שרבים בעולמנו הם המתרגמים כל מחיר שהוא לדולרים בכדי לקבל הערכה מציאותית של מחירו בעולם הכלכלה.