שקר

 

אחד השקרים החמורים והמחליאים ביותר נגד הקפיטליזם הוא זה הטוען שרווחיו נעשים במידה הרבה ביותר על ידי גרימת רע לבני אדם ולא על ידי הטבה להם.