הקפיטליזם כתנועת חיים

הקפיטליזם כתנועת חיים

מה שמעולם לא חשבת לגבי טבעו

ביסודו של דבר, הקפיטליזם אינו אלא פעילות טבעית הקיימת ברשות כל המינים החיים. טעות שגורה ונפוצה בימינו היא ראייתו של הקפיטליזם כצורת פעולה מלאכותית, כלומר כשיטה שהומצאה בנקודה הסטורית מסויימת על ידי בני אדם. לכך מתווספת השיטה הסוציאליסטית, שהעמדתה לעומת הקפיטליזם מחזקת את ראייתו כמה שמתווסף אל החיים והמציאות כגורם עודף. אך קיומו של הקפיטליזם אינו אלא קיומן של תנועות החיים הטבעיות במערכת הקיום של האדם.

תנועות החיים הקרויות קפיטליזם זכו לשם זה, המזהה את היותה של כל פעולה מסוג זה נוגעת באחד מקניניו של האדם. שמו העברי של הקפיטליזם – קניניות – מצהיר על היותם של החיים באשר פעילות של קניית רכוש מתמדת, שבה נרכשות זכויות בעלות של החי (יהיה אשר יהיה) על חלקים מן המציאות ועוברות שימושים שונים. במבט זה על מהות הקפיטליזם מבחינה כוללנית, ניתן לראות אותו כביטוי של טבע העולם כולו, אשר אינו אלא שוק.

ראיית העולם כולו כשוק טעונה ומותנית בהבנת היותה של כל מהות חיה חברה במערכת מקיפה של קניה ומכירה של ערכים, לאחר שאלה עוברים ברשותה (כלומר בזמן שבו הם נמצאים בחזקתה) עיבוד המשדרג אותם מדרגת קיום נתונה – האופיינית לכל מהות שאנו מוצאים במציאות – לדרגה רמה יותר, אשר בה הם מתאימים לשימושן של מהויות חיים אחרות. עקרון טבעי זה שב וחוזר גם במימד האנושי-מלאכותי.

בשוק האנושי מקבלות העובדות הטבעיות שדרוג מלאכותי על ידי פעולת העיבוד האנושית לדרגה של קיום הנקבע על ידי טעינת הערכים המלאכותית שמבוצעת בידי האדם. למעשה, תהליכים מסוג זה מתרחשים במימד האנושי כצורה של העתקה של עולם החי. כפי שאין, מבחינה זו, הבדל עקרוני בין היותם של האדם ובעלי החיים זקוקים מבחינה טבעית למזון ופעולתם להשגתו נבדלת רק באיכותה ובעצם היותו של המזון האנושי כולל עיבוד מיוחד שמזון בעל החיים אינו נזקק לו, גם הקפיטליזם אינו אלא דרכו של האדם לחיות באמצעות ניצול אפשרויות השוק. אפשרויות השוק הן האפשרויות שמעניק לאדם טבעו האנושי, המהוות דרגות עיבוד משוכלל ומתוחכם של מה שמציע טבע המציאות הלא-אנושית. כל תוצרי העמל האנושי – תכשיטי זהב, מכוניות מהירות ומכלול המכשירים המסייעים בחייו – נוצרים אמנם באופן מלאכותי אך מבוססים על קיומם של החומרים הטבעיים שמהם עם עשויים, הקיימים במציאות העולם הטבעי. החיבור בין תכונות האדם לתכונות החומר הוא אשר מעניק לעולם האנושי את העושר המלאכותי, המבוסס על טבע הדברים.

 על יסוד זה ניתן להבין את הכלכלה היהודית כקפיטליסטית, אף כי אין צורך לומר קפיטליזם יהודי יותר משיש צורך לומר בריאות יהודית. בשני המקרים מדובר בפעולת הטבע, במיוחד אם נראה את מצוות היהדות כביטוי-על של בורא העולם, כלומר של ביטוי האמת המציאותית של הקיום. מנקודת מבט זו הקפיטליזם, ביסודו, יהודי במהותו ובטבעו. אלא שמושג הקפיטליזם בא לעולם רעיוני שבו התפתח עימות בינו לבין סוציאליזם בשלב שבו נוצר זה האחרון. בהקשר זה מדובר בפיצול לא טבעי וסותר בין מגמות היחיד לחברה, שלא התקיים במקורו ביהדות, שביסודה איננה אלא ביטוי של חוקי טבע בלתי מופרים.