68

תגובות לאירועי היום שבט תשס"ג

ליפול בין הממשלות

במאבק הממשלות בישראל, בין הממשלה הרשמית (ממשלתה הזמנית והמתחלפת של ישראל) לבין ממשלות הבג"צ, התקשורת והשמאל הרעיוני (ממשלות הנצח הקבועות) השמאל מניח, כמובן מאליו, כי לבית המשפט העליון כוח וסמכות רבים יותר מאלה של בית הנבחרים, הכנסת. מי נתן את הסכמתו להיררכיה זו היא שאלה שבעיני השמאל פשוט לא קיימת או רלוונטית.

וישים הקורא את ליבו לעובדה כי בימי ממשלות שמאל לא יעיז בית המשפט העליון להתנגד להחלטת ממשלה כי אם לא תמלא זו אחר החלטתו, תוצג ערוותו היישומית קבל עם ועדה.

רק בעת שהימין בממשלה מרשה לעצמו הבג"צ לערער על סמכות בית המחוקקים; הוא סומך על תמיכת פטיש השמאל וסדן תקשורתו שימחצו ביניהם את הכנסת ה"סוררת" ויביסו כל התנגדות של ממשלה או כנסת נבחרים לטובת קבוצה שסמכויותיה-לכאורה מבוססות באורח מעגלי רק על המסכימים עימה - מתוכה.

בג"צ וגל"צ: התיאוריה

זה לא היה פשוט למצוא מה רוצים שונאי ישראל להשיג בסיפור על החלטת בג"צ האוסרת על גלי צה"ל לשדר שירים עבריים בגלל תביעת אקו"ם דוקא בימים אלה, אבל הנה התיאוריה:

בשבוע שעבר היה הציבור קרוב באופן מסוכן ביותר לשאול את שלושת השאלות המפחידות (את השמאל): "איך זה שלבג"צ יש סמכות העולה על זו של הכנסת? מי החליט על כך? למה?"

על כן גויסו מיידית גלי צה"ל להציג קבל עם ועדה תמיכה בעריצות המשפטית של ישראל על ידי הצגת כניעה להחלטת בג"צ. על יסוד העקרון ש"אם בארזים נפלה שלהבת..." יודע הציבור שאם שבט הפראים העצמאי והבלתי ניתן לריסון הידוע כתחנת גלי צה"ל נכנע לצבא השופט ברק, אז אין שום ספק לגבי כוחו...

אם גלי צה"ל הם באמת, כמוצהר, רק יחידה צה"לית, מדגימה עקיפת הסמכות של מפקדיהם הישירים, הרמטכ"ל ושר הבטחון, על ידי הבג"צ, את סדר הכוחות האמיתי בחברה הישראלית.

להיות קיצוני

כשציין עמרם מצנע אמש כי ממשלת שרון מהווה "ימין קיצוני" שמחתי על השיעור המסויים שהיה בכך לשרון; אם הוא חכם דיו, זה יוכיח לו ששום הצעות בנוסח הקמת מדינה פלשתינית או תוספת אספקת נשק וכסף לרוצחים לא ישכנע את השמאל כי הוא לא ימין קיצוני. הרי אנו יודעים מן הנסיון כי אם השמאל יחליט שמתאים לו שתהיה ימין קיצוני, הוא לעולם לא יתן לשום עובדת מציאות לבלבל אותו.

וחבל שהשמאל וגם שרון איבדו שניהם מגע עם המציאות, כי לולא היו עסוקים בתחרות המטורפת שלהם להעניק לרוצחים פרס, הם היו יכולים לראות בתואר "קיצוניות" משום מחמאה מוסרית טהורה; על כן, בזמן שאלה מאשימים זה את זה ב"קיצוניות" לא נשאר לאנשי האמת והצדק אלא להתגאות בה, כראוי. שכן, אין טוב יותר מלעמוד באופן קיצוני, ללא פשרה ולנצח, לימין מה שנראה לך צודק, אמיתי וטוב. הויה מוסרית פירושה הויה קיצונית.

הערות לעמנואל הלפרין

עמנואל היקר, הישראלי שהומת על ידי מחבלים לפני כמה לילות עת ישב במכוניתו נרצח ולא נהרג, כפי שציינת. "נהרג" שייך לתאונות או אסונות טבע ולא להתקפה יזומה של אוייב לא מוסרי. אני יכול להבין מדוע אף פעם לא שומעים ממך גינוי למעשה רצח, אך אין לי מושג למה זה נראה לך משמעותי לציין, בצירוף לידיעה על ההתקפה הרצחנית, כי "עדיין לא התקבל שום גינוי של ערפאת" למעשה – וזה, אולי, המקום להזכיר לך שתפקידו של איש תקשורת המציג את מהדורת חדשות הלילה הוא לספר לעם ישראל מה כן קרה ולא מה שלא קרה עדיין...

אוהד קמין