76

 

תגובות לאירועי היום אייר תשס"ג

ככה סתם, במקרה...

ככה סתם, במקרה, "יצא" לקובעי התאריכים שתאריך האירוע ה"הסטורי" של הקמת הממשלה הפלשתינאית החדשה בראשותו של אבו מאזן – מה שאמור להיות בעתיד "יום העצמאות" הפלשתיני – הוא גם יום הזכרון הישראלי לשואה ולגבורה...

מכתב למורה המפוטר.

מורה יקר

אין ספק שזה לא נעים להיות מפוטר, אבל כשאתה יוצא להפגין נגד פיטוריך, עליך לדעת שאחת מהשתיים: או שאתה מורה טוב או לא. במקרה שאתה לא טוב, התנגדותך לפיטורין היא: א. לא מוסרית. ב. חסרת יסוד. ג. מחוייבת בתשלום פיצויים על הנזקים שגרמת בעבודתך.

אם אתה מורה טוב, אז אין ספק שאתה שווה את המשכורת שמשלם לך משרד החינוך וכנראה הרבה יותר מכך. במקרה זה עליך להצטער על כך שהחינוך בישראל כפוף לממשלה, כי אם היה החינוך כאן חפשי, אין ספק שהיית עשיר הרבה יותר, שלא היית נמצא היום בסכנת פיטורין – ושבכלל לא היית חושש מפיטורין.

במובן זה, אתה אשם במה שקורה לך, כי במשך שנים רבות נתת יד לשיטה שהסתירה את ההבדל בין מורה טוב ללא טוב על ידי אמות מידה מוטעות של שכר שלא ניתן עפ"י הישגי אמת אלא עפ"י צרכים סוציאליים, ובכך סייעה להתדרדרות מערכת החינוך והמצב התרבותי בישראל.

היום, כדאי שתשקול מחדש את פיטוריך; יתכן שהם אינם קללה אלא ברכה. אם אתה מורה טוב, יהיו הורים רבים שישמחו להפקיד בידך את ילדיהם. יתכן שלפתע נופלת לידיך ההזדמנות להקים מערכת חינוך אלטרנטיבית, אמיתית, שבה יהיה השכר מבוסס על היצירה וההישג, מערכת שלא יהיה בה מקום לשקר ולזיוף הפקידותי – מערכת שתהיה מחוייבת באמת ובתמים לתלמידים ולעתידו של העם – וגם תאפשר לך להתקיים בכבוד אמיתי ולא, כפי שהיה עד עתה, מהפירורים שעליהם החליטו במערכת הממשל.

יתכן שבמקום להפגין כדאי לך, בעצם, לומר: "ברוך שפיטרנו!"

בהצלחה בדרכך החדשה.

נבנה ארצנו.

היום נתבשרנו בחדשות כי חיילי צה"ל הרסו את ביתו של אחד מרוצחיו של נתי מגבעה 26 בחברון.

האם חושבים השלטונות כי בהרס זה יפצו במשהו על הרס ביתו של נתי ז"ל?

כפי שהרג של רוצח אינו מפצה על אבדן הנרצח, אין הרס פותר הרס. בניה – כן.

בלי שום קשר לעונש הנאות למחבלים-רוצחים, על חיילי צה"ל ללמוד כי לא ההרס, אלא הבניה, היא יסוד החיים – וקל וחומר כשמדובר בבנית בית יהודי.

יהיה משום פיצוי מה – וסמל חשוב – בפעולת בניה יזומה, מחדש, של ביתו של נתי בגבעה 26 – ולא רק; חברון מלאה בבתים הרוסים, רכוש בזוז של יהודים, שיש לשקם ולהשיב לבעלים וליורשיהם – ולא רק; הארץ כולה מלאה בבתי יהודים שנהרסו שלא בצדק ושיש להקימם מחדש. הבה נבנה ארצנו!

תביעת צדק.

אם מדינת ישראל טוענת לפעולת הגנה על עניני היהודים – ובמיוחד של אלה ביניהם שהם אזרחיה – אז זה הזמן שבו עליה לפנות לממשל החדש, האמריקני, של עירק ולתבוע ממנו להתחיל לפעול להשבת הרכוש היהודי הגזול לבעליו.

אוהד קמין