619

תגובות לאירועי היום אב תש"עב

שמש הברית.

השבוע נתבשרנו על הסכם כלכלי שנחתם בין מדינת ישראל והרשות הפלסטינית. סעיפי ההסכם אינם עוסקים (כפי שניתן היה אולי להבין) בייעול כלשהו של פעולות העבודה, הייצור והסחר בין הגורמים העוסקים בכלכלה משני צידי הגבול, אלא בעיקר בהקפדה על העברה רציפה של הכנסות המסים המוטלים על העובדים, בעלי העסקים וכל מי שמעורב בחיים הכלכליים.

לאור זה אין ההסכם החדש אלא הצהרה ועדות להסכמה הקיימת בין ישראל והרשות על מהותה העיקרית של הכלכלה מבחינה מדינית – או, יותר נכון, על ההסכמה בין הכוחות הפוליטיים השולטים בכלכלה משני צידי הגבול, כי תפקידם הוא לדאוג לכך שחלקם בעוגת התוצר לא ייגרע.

מבחינה זו ניתן לראות בכך הצהרה על קיומה של ברית שודדים, העולה בהבנות ההדדיות שבין מפעיליה על כל הסכמי השלום גם יחד; בזמן שהרשות ממשיכה בהטפתה לשנאה, אשר מתבטאת בפעולות שונות של תמיכה בגורמים פוליטיים המפריעים לישראל מבחינה אידיאולוגית, פוליטית ובטחונית, החל מהשלכות האבנים הקבועות נגד חיילים ו"סתם" אזרחים, המשך בהסתה הקבועה לג'יהאד על ידי התקשורת וכלה באלימות נגד השומרים במחסומים, זורחת מעל כל אלה שמש הברית המוצהרת של הצדדים המעורבים נגד המעמד המדוכא של העוסקים בחיים הכלכליים.

חינוך ממלכתי.

השבוע, בראיון לתקשורת, הח"כ גלעד ארדן מנה את הישגי הממשלה הנוכחית, שביניהם "השקעה של מיליארדי שקלים בחינוך". שידורי ישראל, שהעבירו את הידיעה לציבור, לא מצאו לנכון לפרט את הנושאים או את התחומים החינוכיים שבהם הושקעו סכומים אלה, וסביר שגם מר ארדן לא עשה כך. על רקע זה ניתן להניח במידה רבה של סבירות שגם לציבור אין מושג על מה, בדיוק, הוצאו ממנו משאביו.

בשל העובדה שאין אפשרות אובייקטיבית לבדוק את יעילות הפעולות המבוצעות על ידי משרד החינוך, היה נושא החינוך כבר מזמן לאחד מהתחומים שתובעים משאבי-עתק מבלי שהאזרחים משלמי המסים יוכלו להבין או לבקר את תוצאות השקעות אלה כמו, למשל, במקרה של הכנסת מיחשוב לבתי ספר בחלק ממקומות הישוב בישראל מבלי שניתן לבדוק באמת את תכניו.

כל זה מסתכם בכך שכאשר מדובר בחינוך, מרשה לעצמו משרד החינוך – בהשראתו הישירה של הממשל – לעסוק בחינוך הציבור הכללי לא פחות מאשר בחינוך התלמיד; ונראה שהשיעור הראשון שנמצא בסדר הלימוד הניתן לציבור הוא שהאזרח משלם המסים אינו אמור לדעת על מה, בדיוק, מוצאים כספיו.

קופת האוצר.

מהתקשורת הממלכתית למדנו כי "האוצר יעביר מיליארד ש"ח למימון הדיור הציבורי לפי תביעת ש"ס". לפי זה אמורים אנו להבין כי החרדים, אשר "חיים על חשבוננו", משתמשים במשרד האוצר כבקופתם הפרטית למילוי צרכי החיים שלהם.

מעניין איך, להבדיל, מצליחות להסתדר תנועות פוליטיות אחרות – ובמיוחד מעניין מדוע לגביהן אין אנו שומעים בתקשורת על הסכומים שהאוצר מעמיד לרשותן.

אמות מידה של דיוק.

מפרסום תוצאות המשחקים באולימפיאדה הנוכחית למדים אנו כי מאיות השניה הפכו למידת זמן מקובלת בתחרויות הריצה והשחיה. עם זאת, קשה להניח שיכול אדם – ואפילו הוא השחיין או האצן עצמו – להשיג בתפיסתו הפשוטה את נצחונו על אחרים אם במאית שניה מדובר...