651 בין גינוי לתמיכה

תגובות לאירועי היום                                         תמוז תשע"ג

בין גינוי לתמיכה.

ארה"ב גינתה את מכירת טילי הנ"מ לסוריה והצהירה מאידך על תמיכה בהחלטת האיחוד האירופאי לספק נשק למתנגדי המשטר במדינה זו. במקביל זורמות ידיעות לגבי מעורבות הולכת וגדלה של מדינות נוספות במלחמה בסוריה, כמו זו של צפון קוריאה.

צםון קוריאה, אשר איננה יכולה להאכיל את נתיניה, מצליחה להיות מעורבת בכל מקום

 

אומנות הבדיון התקשורתי.

"קחו מהטייקונים – לא מאיתנו" קראו אלפי משתתפים בהפגנה במוצ"ש בתל-אביב נגד מדיניותו של שר האוצר לפיד. זהו סימן נוסף לנבערות ההמון לגבי מושגי הכלכלה ולכוחה של התקשורת בהפצת משמעות בדיונית של ביטויים שגורים.

 

חוקתיות.

ח"כ לבני אמרה שהסעיף שקובע שבני ישיבות ההסדר ישרתו בצה"ל רק 17 חודשים הוא סעיף לא חוקתי המבחין בין כיפה לכיפה. מן הדברים משתמע כאילו כל הבדל בין בני אדם – דק ככל שיהיה – הוא "חוקתי", כלומר כזה הנוגע לחוקתיות ולא סתם לחוק...  

 

בין זכויות האדם לאזרח בסוריה.

בתקשורת העולמית פורסמו ידיעות כיאפשר שאסד יתמודד בבחירות הבאות אם העם ירצה בכך. בנוסף לכך אמר שר החוץ הסורי כי כל הסכם שיושג בשיחות המוגדרות כשיחות השלום יהיה טעון בהסכמת האזרחים. מועצת הבטחון של האו"ם הצהירה כשליליות על פעולותיו של אסד במלחמת האזרחים שלו, שבהן הוא משלב גורמים זרים במלחמה נגד אויבים מבית.

בזמן שבו אין ספק שידיעות אלה מביעות את חששו של ממשל אסד מאבדן הלגיטימציה בעולם בעקבות מצב המלחמה שמתחולל בה - ובמיוחד בגלל ההאשמות נגד המשטר בשימוש בנשק לא קונוונציונלי.

בנוסף לכך אמר נשיא סוריה כי הממשלה לא תעמוד בדרכן של קבוצות התנגדות לנסיון להשתלט על הגולן. זו דרך לצבוע בצבעים אזרחיים-עממיים את כוונותיו של השלטון נגד כל יוזמה ישראלית.

 

ההפסד הציבורי מרווחיות הבנקים.

בחברה לא מוסרית רווחיות של אדם אחד מבוססת על הפסדו של חברו וכך הדבר עם רווחי הבנקים, כי ירידה בהכנסות מעמלות היא הגורם הראשי בהפסד שנרשם לרעת בנק הפועלים.

דבר זה, המראה לציבור את המידה שבה עמלות הבנקים מהוות את הסעיף הראשי ברווחיותם, מצביע על הדרך שבה איפשר החוק במדינה לבנקים לנצל את לקוחותיהם באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תפקידם המסורתי של הבנקים, שהוא שמירה והקפדה על משאבי הציבור באופן שיניב רווחים.

במקרה הנוכחי, הפקת רווח מעמלות פירושה ניצול החוק כדי להרוויח מן הציבור הרבה לפני שכספו יכול להפיק רווח כמו, למשל, מהשקעות נכונות.

 

כפייה כביכול.

בתקשורת נמסר שעל אף שרב הכותל איננו דורש זאת קיימת הפרדה בין חיילים לחיילות בטכסים הצה"ליים הנערכים ליד המקום על אף שהם אינם מופרדים בשירותם ביחידות הצבא בפועל. דבר זה מראה עד כמה מקפידים בתקשורת על מה שבעיני האזרח החילוני נראה כמו כפייה דתית...