656 ריכוזיות?

תגובות לאירועי היום                                           אב תשע"ג

ריכוזיות?

דו"ח בנק ישראל מצביע לאחרונה על עליה בריכוזיות של המערכת הבנקאית בישראל ועל ירידה בתחרות. בין היתר גילה כי שני הבנקים הגדולים בישראל – הפועלים ולאומי – מחזיקים בעלות על ב60% מתחום הבנקים.

בשימוש זה במונח "ריכוזיות" נעשה טעות ולא ברור אם מתוך מודעות לגבי פגמי ההשכלה הציבורית בישראל בתחום זה או שלא במודע; אך כך או כך, השימוש העכשווי במושג "ריכוזיות" איננו תואם את העובדה שהריכוזיות האמיתית היא כפייתית, והכפיה הפרטית היא ברת-הגנה בניגוד לכפיה הפוליטית.

הכפיה – והריכוזיות הפוליטית המציאותית היחידה - איננה שייכת לגוף פרטי זה או אחר אלא למדינה עצמה.

כי מדינת ישראל היא היא הריכוזית באמת: היא לא רק מחזיקה במגמה שמעוניינת בכך שכל המתרחש בה יפעל בהתאם לרחשי לבם של אנשי השלטון אלא גם מחזיקה באמצעים ליישם את הדבר. כל מה שמתרחש בישראל כפוף לחוק המדינה ונוהג על פי יכולת השליטה שלה באזרחיה.

ריכוזיות איננה מה שעושה בעל המכולת כאשר הוא מגדיל את רווחיו אלא מה שעושה משרדים כמו מס ההכנסה, המפקח על הבנקים והביטוח הלאומי; מאלה – בניגוד לראשון -  אין האזרח יכול להתחמק כל ימי חייו.

 

מלכות רשעה

לפי גורמים מסויימים, הרי שסחר בנשים הוא הגורם השלישי ברווחיותו בישראל אחרי סחר בנשק ובסמים. הזקוק מישהו להוכחה חזקה מזו לגבי היותה של מדינת ישראל מבחינה חברתית מלכות של רשעה?

 

גזענות-לכאורה.

היועץ המשפטי ויטנשטיין אמר כי מועמדותו של הרב אליהו למשרת הרב הראשי לישראל איננה ראויה בשל התבטאויותיו הגזעניות-לכאורה.

לפני שנתיים נחשד הרב אליהו בהסתה לגזענות בגלל פסק-הלכה שבו פסק כי ליהודי אסור להעביר דירה לידי פלסטיני. באמירה זו מבצע היוע"מ לממשלה וינשטיין את תפקידו הממלכתי באופן מושלם, כי בעצם קיומה של משרה זו יש כבר את הנחת היסוד שדין המדינה אינו הלכתי.

כי במודע או שלא במודע פועל היועץ המשפטי של הממשלה כמי שמודע לעימות המשפטי הגדול שמבטא את מצבה של מדינת ישראל מבחינה מהותית, כמסגרת שקוראת תגר על ההלכה הדתית. הקרב בין הגישה היהודית-דתית לחילונית (השואבת את ערכיה מהעולם הנוצרי) הוא שיקבע בסופו של דבר את התשובה לשאלה האם ישראל היא יהודית ובאיזו מידה.

 

המחיר של "תג מחיר".

דיון שנערך בכנסת לגבי שאלת הגדרת פעולות "תג מחיר" כפעולות טירור מתעלמת מכך שביסוד כותרת זו קיימת התייחסות תגובתית לפעולות טירור – ותגובה על פשע איננה פשע אלא הגנה עצמית מפניו. לפיכך, גם אם אין ארגון זה ופעולותיו ממלכתיות, מוצדקות או מוכרות על ידי כל אזרחי ישראל, כך – ורק כך - יש להבינו.

ואסור לראות את התגובה לטירור כפעולת טירור. בשל כך יש להתנגד לכל פעולה פוליטית כזו.

באבו גוש, למשל, הפגינו יותר מאלף איש נגד פעולות "תג מחיר" שבוצעו לכאורה במקום, ויו"ר ראש הכנסת לשעבר רובי ריבלין אמר כי "תג מחיר הוא טירור". השוואה מפחידה.

ברוח של הפחדה דומה ניתן לומר כי "תג מחיר" הוא טירור מסוג חדש: רוחני.