660 על מה לא מתפשרים?

תגובות לאירועי היום                                        אלול תשע"ג

על מה לא מתפשרים?

מהגישה ומההתנהגות הפוליטיים של מחנה השמאל ניתן להסיק כי כל ארץ ישראל פתוחה לויתורים ולפשרות – והכל הוא ענין של הצעות שיתקבלו במו"מ. אך הלוואי וישראל היתה לומדת מהפלסטינים על מה אסור להתפשר – כפי שאבו מאזן חוזר ומזכיר לנו מדי יום. זה היה לפחות מזכיר לעם היהודי כי על הרבה "ייהרג ובל יעבור" שמרו יהודים לאורך ההסטוריה במחיר חייהם ועתה יש להם הזדמנות מיוחדת להקפיד ולא לוותר, כי יש לחשוש כפי שחושש לפחות כל מדינאי (פלסטיני) לעורו באם יתפשר.

המדינאי היהודי, אם הוא מאמין בבורא העולם, מודע לכך שארץ ישראל איננה שייכת לעם ישראל על אף שמכל העמים אין עם שקרוב אליה יותר. עם ישראל איננו יכול להתפשר עליה כי אין אדם (או עם) יכולים לוותר על מה שאיננו שייך להם – ובתורה מצויין במפורש כי עם ישראל מחזיק בזכות לדור בארץ רק אם הוא מקיים בה את מצוות האל.

כך או כך, אין לחלק מעם ישראל זכות להתפשר או לוותר על ארץ ישראל בשום תנאי לשום גורם.

 

הזכות על הארץ.

לכאורה אין דמוקרטי מלשאול את העם לגבי ויתורים על שטחי ארץ ישראל, אך במקרה של עם ישראל דווקא דבר זה מעלה את השאלה ההכרחית והפשוטה: למה?

זה הגיוני, מכובד וצודק לשאול את בעליו של דבר לגבי גורלו. אך האם עם ישראל הוא בעליה של ארץ ישראל? באיזו זכות? איך ומתי רכש לעצמו זכות עליה?

מבחינה הלכתית, אם נתייחס לכך שארץ ישראל הופקדה על ידי האל בידי העם על תנאי, כלומר שעליו להיות מוסרי כדי שהארץ לא "תקיא" אותו, ניתן יהיה לראות כי עליו לבדוק היטב את רמתו המוסרית, כי הוא שב לישראל לאחר שגלה ממנה למשך אלפי שנים – ובאשמתו.

לפחות מבחינה זו נראה כי אל לו לעם ישראל להפקיד את גורלה בידי אמים זרים – ויהיו אלה  אמריקנים או פלסטינים.

 

משמעותה המעשית של נטיה פוליטית.

יותר ויותר שומעים אנו על החלטות להחרים את ישובי ישראל שנבנו מעבר לקו הירוק. אך כל גורם בינלאומי המצדד בכך שישראל לא תחזיק בשטח משטחי הארץ אשר שוחרר במלחמת ששת הימים הוא, למעשה, כזה שמצדד בזכותם של מתקיפיה של ישראל במלחמה זו. ושום מדינה לא רכשה לעצמה זכות להתקפה מעין זו.

זולת זאת, התמיכה בהפסקת בניה ו/או באי רכישה של מוצרים מן ההתנחלויות או מהשטחים שמעבר לקו הירוק היא שאיפה מפורשת ומוצהרת למצב שבו יהיו בישראל שממה וחוסר פעילות חקלאית-כלכלית, המהווים דרך ישירה לחיי עוני ומחדל. ככזו, היא מבטאת את תקוותו של האויב לבטל את הצלחותיה הכלכליות/מדעיות של ישראל ולדחוף אותה לקיום של עוני ודלות חומרית שאל לה לישראל להסכים עם כך.

 

סימטריה.

יש מאפיין סימטרי בין ההחלטה האירופאית לבטל התקשרויות עם ישראל בגין פעולותיה לבין השאיפה והדרישה הישראליות לביטול ההתקשרויות הכלכליות בין העולם החופשי לבין אירן בגלל כוונותיה הגרעיניות.

 

עדות

15 שנים הצטבר בפיליפינים חוב בן 90 מליון דולרים אשר בסופו של דבר הביא לניתוק מחשמל של כמה מאות אלפי תושבים. דבר זה מהווה עדות לטבעה הבלתי מוסרי של אומה שלמה, של קיום שנוצר על ידי אחרים מבלי לחוש אי נוחות בשל הצורך לשלם עבורו.