38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
572 נכתב על ידי ohad kamin 282
485 נכתב על ידי ohad kamin 276
475 נכתב על ידי ohad kamin 298
474 נכתב על ידי ohad kamin 283
472 נכתב על ידי ohad kamin 330
469 נכתב על ידי ohad kamin 280
468 נכתב על ידי ohad kamin 298
467 נכתב על ידי ohad kamin 294
465 נכתב על ידי ohad kamin 278
462 נכתב על ידי ohad kamin 310

נתונים נוספים