38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
456 נכתב על ידי ohad kamin 554
455 נכתב על ידי ohad kamin 514
571 נכתב על ידי ohad kamin 477
570 נכתב על ידי ohad kamin 455
569 נכתב על ידי ohad kamin 487
568 נכתב על ידי ohad kamin 483
567 נכתב על ידי ohad kamin 469
566 נכתב על ידי ohad kamin 476
565 נכתב על ידי ohad kamin 494
564 נכתב על ידי ohad kamin 521

נתונים נוספים