38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
456 נכתב על ידי ohad kamin 578
455 נכתב על ידי ohad kamin 536
571 נכתב על ידי ohad kamin 497
570 נכתב על ידי ohad kamin 478
569 נכתב על ידי ohad kamin 510
568 נכתב על ידי ohad kamin 505
567 נכתב על ידי ohad kamin 491
566 נכתב על ידי ohad kamin 498
565 נכתב על ידי ohad kamin 521
564 נכתב על ידי ohad kamin 543

נתונים נוספים