38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
456 נכתב על ידי ohad kamin 462
455 נכתב על ידי ohad kamin 412
571 נכתב על ידי ohad kamin 385
570 נכתב על ידי ohad kamin 360
569 נכתב על ידי ohad kamin 393
568 נכתב על ידי ohad kamin 384
567 נכתב על ידי ohad kamin 377
566 נכתב על ידי ohad kamin 377
565 נכתב על ידי ohad kamin 395
564 נכתב על ידי ohad kamin 427

נתונים נוספים