38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
634 טעויות של שגרה נכתב על ידי ohad kamin 713
633 פוליטיקה של מעורבות יתר נכתב על ידי ohad kamin 551
632 דמוקרטיה תקשורתית משודרגת נכתב על ידי ohad kamin 587
631 אובייקטיביות כוזבת ואמיתית נכתב על ידי ohad kamin 623
629 על שלטון ואחריות נכתב על ידי ohad kamin 660
628 ממלכתיות חולה נכתב על ידי ohad kamin 681
627 אמת בעייתית נכתב על ידי ohad kamin 587
626 חוסר צדק קלות דעת וזכרון קצר נכתב על ידי ohad kamin 623
625 נכתב על ידי ohad kamin 521
624 נכתב על ידי ohad kamin 659

נתונים נוספים