38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 330
622 נכתב על ידי ohad kamin 321
621 נכתב על ידי ohad kamin 226
620 נכתב על ידי ohad kamin 261
619 נכתב על ידי ohad kamin 283
618 נכתב על ידי ohad kamin 281
617 נכתב על ידי ohad kamin 272
616 נכתב על ידי ohad kamin 279
615 נכתב על ידי ohad kamin 291
614 נכתב על ידי ohad kamin 274

נתונים נוספים