38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 338
622 נכתב על ידי ohad kamin 329
621 נכתב על ידי ohad kamin 232
620 נכתב על ידי ohad kamin 263
619 נכתב על ידי ohad kamin 291
618 נכתב על ידי ohad kamin 283
617 נכתב על ידי ohad kamin 278
616 נכתב על ידי ohad kamin 287
615 נכתב על ידי ohad kamin 295
614 נכתב על ידי ohad kamin 281

נתונים נוספים