38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 388
622 נכתב על ידי ohad kamin 381
621 נכתב על ידי ohad kamin 269
620 נכתב על ידי ohad kamin 314
619 נכתב על ידי ohad kamin 335
618 נכתב על ידי ohad kamin 326
617 נכתב על ידי ohad kamin 327
616 נכתב על ידי ohad kamin 325
615 נכתב על ידי ohad kamin 348
614 נכתב על ידי ohad kamin 312

נתונים נוספים