38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 585
622 נכתב על ידי ohad kamin 560
621 נכתב על ידי ohad kamin 474
620 נכתב על ידי ohad kamin 490
619 נכתב על ידי ohad kamin 533
618 נכתב על ידי ohad kamin 544
617 נכתב על ידי ohad kamin 539
616 נכתב על ידי ohad kamin 546
615 נכתב על ידי ohad kamin 544
614 נכתב על ידי ohad kamin 512

נתונים נוספים