38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 351
622 נכתב על ידי ohad kamin 342
621 נכתב על ידי ohad kamin 243
620 נכתב על ידי ohad kamin 281
619 נכתב על ידי ohad kamin 302
618 נכתב על ידי ohad kamin 296
617 נכתב על ידי ohad kamin 290
616 נכתב על ידי ohad kamin 299
615 נכתב על ידי ohad kamin 311
614 נכתב על ידי ohad kamin 290

נתונים נוספים