38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 364
622 נכתב על ידי ohad kamin 352
621 נכתב על ידי ohad kamin 247
620 נכתב על ידי ohad kamin 292
619 נכתב על ידי ohad kamin 313
618 נכתב על ידי ohad kamin 304
617 נכתב על ידי ohad kamin 302
616 נכתב על ידי ohad kamin 303
615 נכתב על ידי ohad kamin 324
614 נכתב על ידי ohad kamin 292

נתונים נוספים