38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 459
622 נכתב על ידי ohad kamin 447
621 נכתב על ידי ohad kamin 347
620 נכתב על ידי ohad kamin 382
619 נכתב על ידי ohad kamin 409
618 נכתב על ידי ohad kamin 413
617 נכתב על ידי ohad kamin 405
616 נכתב על ידי ohad kamin 410
615 נכתב על ידי ohad kamin 419
614 נכתב על ידי ohad kamin 389

נתונים נוספים