38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 629
622 נכתב על ידי ohad kamin 603
621 נכתב על ידי ohad kamin 515
620 נכתב על ידי ohad kamin 533
619 נכתב על ידי ohad kamin 577
618 נכתב על ידי ohad kamin 584
617 נכתב על ידי ohad kamin 578
616 נכתב על ידי ohad kamin 589
615 נכתב על ידי ohad kamin 586
614 נכתב על ידי ohad kamin 552

נתונים נוספים