38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 690
622 נכתב על ידי ohad kamin 658
621 נכתב על ידי ohad kamin 573
620 נכתב על ידי ohad kamin 596
619 נכתב על ידי ohad kamin 640
618 נכתב על ידי ohad kamin 640
617 נכתב על ידי ohad kamin 630
616 נכתב על ידי ohad kamin 647
615 נכתב על ידי ohad kamin 643
614 נכתב על ידי ohad kamin 608

נתונים נוספים