38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 533
622 נכתב על ידי ohad kamin 514
621 נכתב על ידי ohad kamin 429
620 נכתב על ידי ohad kamin 443
619 נכתב על ידי ohad kamin 485
618 נכתב על ידי ohad kamin 498
617 נכתב על ידי ohad kamin 490
616 נכתב על ידי ohad kamin 503
615 נכתב על ידי ohad kamin 499
614 נכתב על ידי ohad kamin 462

נתונים נוספים