38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 656
622 נכתב על ידי ohad kamin 627
621 נכתב על ידי ohad kamin 542
620 נכתב על ידי ohad kamin 560
619 נכתב על ידי ohad kamin 603
618 נכתב על ידי ohad kamin 607
617 נכתב על ידי ohad kamin 602
616 נכתב על ידי ohad kamin 617
615 נכתב על ידי ohad kamin 610
614 נכתב על ידי ohad kamin 577

נתונים נוספים