38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 489
622 נכתב על ידי ohad kamin 477
621 נכתב על ידי ohad kamin 381
620 נכתב על ידי ohad kamin 412
619 נכתב על ידי ohad kamin 439
618 נכתב על ידי ohad kamin 443
617 נכתב על ידי ohad kamin 438
616 נכתב על ידי ohad kamin 448
615 נכתב על ידי ohad kamin 448
614 נכתב על ידי ohad kamin 416

נתונים נוספים