38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 346
622 נכתב על ידי ohad kamin 333
621 נכתב על ידי ohad kamin 235
620 נכתב על ידי ohad kamin 270
619 נכתב על ידי ohad kamin 292
618 נכתב על ידי ohad kamin 287
617 נכתב על ידי ohad kamin 282
616 נכתב על ידי ohad kamin 292
615 נכתב על ידי ohad kamin 300
614 נכתב על ידי ohad kamin 285

נתונים נוספים