38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 309
622 נכתב על ידי ohad kamin 293
621 נכתב על ידי ohad kamin 205
620 נכתב על ידי ohad kamin 233
619 נכתב על ידי ohad kamin 252
618 נכתב על ידי ohad kamin 252
617 נכתב על ידי ohad kamin 249
616 נכתב על ידי ohad kamin 253
615 נכתב על ידי ohad kamin 258
614 נכתב על ידי ohad kamin 249

נתונים נוספים