38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 375
622 נכתב על ידי ohad kamin 366
621 נכתב על ידי ohad kamin 257
620 נכתב על ידי ohad kamin 301
619 נכתב על ידי ohad kamin 326
618 נכתב על ידי ohad kamin 311
617 נכתב על ידי ohad kamin 314
616 נכתב על ידי ohad kamin 314
615 נכתב על ידי ohad kamin 334
614 נכתב על ידי ohad kamin 302

נתונים נוספים