38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
623 נכתב על ידי ohad kamin 302
622 נכתב על ידי ohad kamin 274
621 נכתב על ידי ohad kamin 193
620 נכתב על ידי ohad kamin 218
619 נכתב על ידי ohad kamin 238
618 נכתב על ידי ohad kamin 230
617 נכתב על ידי ohad kamin 238
616 נכתב על ידי ohad kamin 241
615 נכתב על ידי ohad kamin 239
614 נכתב על ידי ohad kamin 238

נתונים נוספים