38 תגובות לאירועי היום

משנת תשס"א ועד ההווה נוצרו על ידי קבצי "תגובות לאירועי היום" אלה כדי לתת ביטוי ביקורתי לאירועים עכשוויים שהתרחשו בעולם ובישראל והתפרסמו בתקשורת

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
141 מאקטואליות החג נכתב על ידי ohad kamin 191
140 בוגדים מורדים הפשע והעונש נכתב על ידי ohad kamin 264
139 ההזדמנות נכתב על ידי ohad kamin 231
138 מותו של רוצח נכתב על ידי ohad kamin 255
136 הזמן הנכון למשאל נכתב על ידי ohad kamin 239
132 האסור והמותר נכתב על ידי ohad kamin 228
131 ...כולם קבצנים נכתב על ידי ohad kamin 222
130 על מצנע בעור שרון נכתב על ידי ohad kamin 260
129 קפיטליזם, פגיעה בחלשים ונתניהו נכתב על ידי ohad kamin 270
128 אמירות ומשמעויותיהן נכתב על ידי ohad kamin 253

נתונים נוספים